Main Menu

สถิติการเยี่ยมชม

166455
วันนี้
เมื่อวาน
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
99
35
134
1587
166455

บุคลากรฝ่ายบริหารงานทั่วไป

บุคลากรฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวปุณิกา จุลวงศ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 


งานธุรการ 

นางทัศนันท์ ขยันเยี่ยม 
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 


  

ว่าที่ร.ต.หญิง จิราพร   พรหมชมชา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


 

 

นางจันทิมา   พรมภักดี
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

 


งานบริหารทั่วไป

 

นางสกาวรัตน์ นันบุญมา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 


 

จ.อ.จักราวุธ ลุสมบัติ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 


  

นางสาวปิยมาภรณ์ ภักดีราช
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป