Main Menu

สถิติการเยี่ยมชม

183149
วันนี้
เมื่อวาน
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
164
120
2107
2037
183149

วิสัยทัศน์สำนักคลัง

วิสัยทัศน์ (Vision)

ระบบงานมาตรฐาน สร้างสรรค์รายได้อย่างทั่วถึง และเป็นธรรม

พันธกิจ (Mission)

                  1. จัดเก็บรายได้ให้เป็นไปตามประมาณการ

                  2. พัฒนาแหล่งรายได้และสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการจัดเก็บรายได้

                  3. พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ