Main Menu

สถิติการเยี่ยมชม

185240
วันนี้
เมื่อวาน
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
44
89
1437
2761
185240

บุคลากรฝ่ายระเบียบการคลัง

บุคลากรฝ่ายระเบียบการคลัง


นางลัดดา ชิ้นปิ่นเกลียว
หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง


งานควบคุมการใช้จ่ายเงินและพัสดุ

น.ส.ณัฐชริดา ศรีแสง 
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
  


นางสาวปัทมา ดอกอังชัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 


งานจัดระเบียบเกี่ยวกับการเงินและพัสดุ

น.ส.ศิวารญา วงษาสันต์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 


น.ส.สุกัญญา ทีฆะพันธ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน