Main Menu

สถิติการเยี่ยมชม

166427
วันนี้
เมื่อวาน
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
71
35
106
1587
166427

บุคลากรฝ่ายการเงินและบัญชี

บุคลากรฝ่ายการเงินและบัญชี 

 

 

(นางโชติอาภาณ์ แสนคำ)
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี


งานจัดทำรายงานประจำวัน เดือน ปี

นางสาวธนิดา  ศรีบุญยอด
   นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
  


  

 

นางสาวจีระยา ศรีแสง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 


นางสาวประภัสสร สุวรรณสม
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี


 

งานจัดทำเช็ค ทำเอกสารการจ่ายเงิน

นางนิตยา  สิมมะลี
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
 


 

 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงอลิศรา อินไข
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี


งานจ่ายเงิน ตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญจ่าย

นางสาวจิตรา  แสนวัง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


 

 

นางสาวนันนภา คำโสกเชือก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 


 

 

 

 

 

 

นางสายฝน คำภูเวียง
พนักงานจัดเก็บค่าจอดยานยนต์ (ทักษะ)


 

 

 

 

 

 

 

นางสาวฐิติรัตน์ คุณไชยวงค์
พนักงานจัดเก็บค่าจอดยานยนต์ (ทักษะ)