Main Menu

สถิติการเยี่ยมชม

185258
วันนี้
เมื่อวาน
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
62
89
1455
2761
185258

บุคลากรฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

บุคลากรฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน


งานพัสดุ

นางกัญชพร ฟองทอง 
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ 


 


น.ส.เอื้องฟ้า สมปัญญา 
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน


 

 

 

 

 

 

 

นายเศวตฉัตร บุพจันโท
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน


นางสาวปิยดา  โพธิชำนาญ
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ


นางสาววรัชญา  ยอดวัน
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ


งานทะเบียนและควบคุมทรัพย์สิน

 

 

ว่าง
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ


 


นายกฤติกา ชูเชิด 
 เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 


 

นายณัฐพงษ์ ชาตรี
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน


 

นายฉัตรชัย เนื่องชมภู 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


 

 

 

 

 

 

 

นางวนิดา แก้วโพนเพ็ก
พนักงานจัดเก็บค่าจอดยานยนต์ (ทักษะ)