Main Menu

สถิติการเยี่ยมชม

166458
วันนี้
เมื่อวาน
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
102
35
137
1587
166458

บุคลากรฝ่ายสถิติการคลัง

บุคลากรฝ่ายสถิติการคลัง


(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายสถิติการคลัง  


งานสถิติการคลัง

นางกัลยา เทพศิลา
นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายสถิติการคลัง


นางสาวเยาวลักษณ์ ไชยวงษา
นักวิชาการคลังชำนาญการ


 

 

นางดวงกมล  งามสอาด
นักวิชาการคลังชำนาญการ


 

 

 

 นางปาณิสรา  ประแดงปุย
เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน


 

นางวราลักษณ์ ศรีโนนชัย 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวเพ็ญประกายมาส สาบุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง


 

 

 

 

 

 

 

นายณัฐพล แสงมีคุณ
พนักงานจัดเก็บค่าจอดยานยนต์