Main Menu

สถิติการเยี่ยมชม

89904
วันนี้
เมื่อวาน
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
25
51
1116
3166
89904

ข่าวเศรษฐกิจ

www.krobkruakao.com
 • 62129053_1117804648407179_2454803130852835328_n.jpg
 • 62240505_408480959748072_4451458939145420800_n.jpg
 • 62544594_398866137381165_1932479487832752128_n.jpg
 • 65848466_644346732707118_8989833495077453824_n.jpg
 • 67893618_432075517405073_5723380621586202624_n.jpg
 • 67898909_395789364404157_1885671667225591808_n.jpg
 • 67917872_2104315456345306_2996380468015792128_n.jpg
 • 68517609_944650415870219_8357794710617587712_n.jpg
 • 68577199_1348696081964675_7818589853259399168_n.jpg
 • 68667411_460890084765257_7033394940205858816_n.jpg
 • 68673050_1308873145944344_6748916488570142720_n.jpg
 • 68785903_2410162369264805_6802211552335233024_n.jpg
 • 68820606_364920637496211_6122492583575814144_n.jpg
 • 68913742_404945156820966_5622334201618497536_n.jpg
 • 68943902_2482713948488122_7714813878495870976_n.jpg
 • 69255347_359891804903245_8249188899100819456_n.jpg

กิจกรรมสำนักการคลัง

กิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 "กิจกรรมจกไข่คลัง"

กิจกรรม "สวัสดีปีใหม่ 2563" สำนักการคลัง 

รำบวงสรวงศาลหลักเมือง 222 ปี "สำนักการคลัง" 28 พ.ย.2562 และ 3 ธ.ค.2562

กิจกรรม "ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2562 

กิจกรรม "รวมใจใส่บาตร วันพระแรก" เดือน พฤษภาคม 2562

 

กิจกรรม ร่วมทำบุญตักบาตร วันเทศบาล 24 เมษายน 2562

กิจกรรม วันสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2562

กิจกรรมเทศบาลนี้มีรัก ครั้งที่ 3 วันที่ 1 มีนาคม 2562 ณ วัดหนองแวง

กิจกรรม เทศบาลนี้มีรัก ครั้งที่ 2 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สนามกีฬาชุมชนบ้านหนองใหญ่

กิจกรรมเทศบาลนี้มีรัก ครั้งที่ 1 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ตลาด บขส. เก่า

กิจกรรม ร่วมพิธีสวดมนต์เมืองและพิธีอธิษฐานจิต วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ ศาลหลักเมืองขอนแก่น 

กิจกรรม ชาวเทศบาลนครขอนแก่น 2,222 คน รำบวงสรวงศาลหลักเมือง 62 ปี (นางรำ สำนักการคลัง)

กิจกรรมรำบวงสรวงศาลหลักเมือง ครบรอบ 221 ปี วันพุธท่่ี 28 พฤศจิกายน 2561

กิจกรรมประกวดสรภัญญะทำนองพื้นบ้าน ประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2561

 

กิจกรรมบวงสรวงศาลบือบ้าน 16 ตุลาคม 2561 สำนักการคลัง "งานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู"

 

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 13 มกราคม 2561 สำนักการคลัง "กิจกรรมจกไข่คลังนำโชค"

****************************

สำนักการคลัง ออกหน่วย "เทศบาลนี้มีรัก" วันที่ 28 เมษายน 2561 ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 

*****************************

ข่าวประจำวัน

เทศบาลนครขอนแก่น
ขอประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการจัดเก็บภาาีในปี พ.ศ. 2563 จากเดิมกำหนดชำระภายใน 31 สิงหาคม 2563 ขยายระยะเวลาชำระภาษีออกไป ถึง 30 กันยายน 2563 หรือตามประกาศตารางดังกล่าวข้างล่างเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

หากมีข้อสงสัย ติดต่อฝ่ายพัฒนารายได้ สำนักการคลัง โทร.043-224029

เว็บไซต์จดทะเบียนออนไลน์
โดย งานจดทะเบียนพาณิชย์ สำนักการคลัง เทศบาลนครขอนแก่น

www.dbdkkmuni.info

โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ตาม พระราชบัญญัติและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560
หลักสูตร "การพิจารณาผลและการตรวจรับพัสดุ"
(สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลนครขอนแก่น)
วันที่ 15 มิถุนายน 2562) ณ ห้องมงกุฎเพชร 2-3 โรงแรมโฆษะขอนแก่น

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวนครขอนแก่นร่วมพัฒนาท้องถิ่น

- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบตั้งแต่บัดนี้ ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

- ภาษีบำรุงท้องที่ ชำระภาษีตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 เมษายน 2562

- ภาษีป้าย ยื่นแบบตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 มีนาคม 2562

สำนักการคลัง เทศบาลนครขอนแก่น

ขอขอบพระคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการพัฒนานครขอนแก่นให้ก้าวสู่ความเป็น

"มหานครแห่งความสุข"

  

 

 

ครบรอบ 1 ปี ศูนย์สร้างสุขฯ เทศบาลนครขอนแก่นพร้อมเครือข่ายทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดหนองแวงพระอารามหลวง

 

ประกาศสำนักการคลัง เรื่อง แบบประเมินความพึงพอใจผู้มารับบริการสำนักการคลัง ประจำปี 2561

 ปิดประกาศสรุปงบประมาณรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

 

 ****************************

ประกาศสำนักการคลัง เรื่อง สรุปผลประเมินความพึงพอใจจากแบบสอบถามประชาชนผู้มารับบริการ สำนักการคลัง ปี 2560

 

****************************

ฝ่ายการเงินและบัญชีร่วมกับกองวิชาการและแผนงาน เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการเงิน ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

  

****************************

สำนักการคลัง ร่วม "รำบงสรวง 10 ส่่ิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู่เมืองขอนแก่น  ฉลอง 220 ปี และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชาลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในงานเทศกาลไหมสากล ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาติจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2560"

******************************

นางรุ่ง   วิศิษฐารักษ์
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

****************

เบญญาภา   พัชรพิบูลชัย
ผู้อำนวยการส่วน
บริหารการคลัง 

 ****************

นางนัชชา  ศรีโนนชัย
ผู้อำนวยการ
ส่วนพัฒนารายได้

*****************