สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครขอนแก่น

ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจให้บริการ ประสานงานรอบทิศ เป็นมิตรกับประชาชน

สถิติการให้บริการ

  สถิติการให้บริการ สำนักทะเบียน ปีงบประมาณ 2561  คลิ๊ก

  สถิติการให้บริการ สำนักทะเบียน ปีงบประมาณ 2562  คลิ๊ก

  สถิติการให้บริการ สำนักทะเบียน ปีงบประมาณ 2563  คลิ๊ก

  สถิติการให้บริการ สำนักทะเบียน ปีงบประมาณ 2564  คลิ๊ก

  สถิติการให้บริการ ร้องเรียนร้องทุกข์ที่สำนักงาน ปีงบประมาณ 2562  คลิ๊ก

  สถิติการให้บริการ ร้องเรียนร้องทุกข์ที่สำนักงาน ปีงบประมาณ 2563  คลิ๊ก

  สถิติการให้บริการ ร้องเรียนร้องทุกข์ที่สำนักงาน ปีงบประมาณ 2564  คลิ๊ก