สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครขอนแก่น

ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจให้บริการ ประสานงานรอบทิศ เป็นมิตรกับประชาชน

ติดต่อเรา

Contact

Address:
อาคารสำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น ชั้น 2 อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

Contact Form

Send an email. All fields with an * are required.

Other information

Other information:

สามารถติดต่อสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครขอนแก่น ได้ในวัน เวลาราชการ