สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น

ศึกษาดี มีวินัย..

    

เลขที่ 1 ถ.ประชาสำราญ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร.043-225166 โทรสาร.043-225166
E-mail : [email protected]