สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น

Get Adobe Flash player

1.บริการสถิตินักเรียนฯ

เลขที่ 1 ถนนประชาสำราญ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
โทร. 043-225166   โทรสาร. 043-225166 
E-mail : [email protected]