หน้าแรก ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมส่งเสริมการใช้ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ โรงเรียนไพบูลย์วิทยา ชั้นป.1-2กิจกรรมส่งเสริมการใช้ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ โรงเรียนไพบูลย์วิทยา ชั้นป.1-2 (12)
ภาพกิจกรรมอบรม - ประจำเดือนมกราคม 2563 - แต่งภาพให้สวยด้วย Lightroomภาพกิจกรรมอบรม » ประจำเดือนมกราคม 2563 » แต่งภาพให้สวยด้วย Lightroom (16)
เรียนรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ฝึกการใช้เมาส์ และแป้นพิมพ์เรียนรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ฝึกการใช้เมาส์ และแป้นพิมพ์ (9)
เรียนรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ด้วยโปรแกรมPaintเรียนรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ด้วยโปรแกรมPaint (10)
เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม PowerPointเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม PowerPoint (14)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้งานโปรแกรม OBS เพื่อสอนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2563โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้งานโปรแกรม OBS เพื่อสอนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2563 (31)
หลักสูตรInternet of Things (IoT) สำหรับผู้เริ่มต้นหลักสูตรInternet of Things (IoT) สำหรับผู้เริ่มต้น (12)
หลักสูตรการสร้างรายได้จาก Yutube รุ่น 1 หลักสูตรการสร้างรายได้จาก Yutube รุ่น 1  (11)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการเพิ่มลูกเล่นให้วีดีโอด้วย VEGASโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการเพิ่มลูกเล่นให้วีดีโอด้วย VEGAS (18)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการสร้างรายได้จาก YouTube รุ่น 2 ระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2563โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการสร้างรายได้จาก YouTube รุ่น 2 ระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2563 (17)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการเพิ่มลูกเล่นให้วีดีโอด้วย VEGAS รุ่น 2 ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม2563โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการเพิ่มลูกเล่นให้วีดีโอด้วย VEGAS รุ่น 2 ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม2563 (13)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดทำเว็บไซต์ด้วย Joomla ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2563โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดทำเว็บไซต์ด้วย Joomla ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2563 (15)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการสร้างรายได้จาก Youtube รุ่นที่3 ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2563โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการสร้างรายได้จาก Youtube รุ่นที่3 ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2563 (16)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้ Google Apps เพื่อการทำงานออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2563โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้ Google Apps เพื่อการทำงานออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2563 (9)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Microsoft Office สำหรับผู้เริ่มต้น ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2563โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Microsoft Office สำหรับผู้เริ่มต้น ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2563 (10)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการประยุกต์ใช้ IoT กับการสร้างอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2563โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการประยุกต์ใช้ IoT กับการสร้างอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2563 (21)
หลักสูตรการใช้งาน Microsoft Office ระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม 2563หลักสูตรการใช้งาน Microsoft Office ระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม 2563 (11)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ {Family-Coding} ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2563โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ {Family-Coding} ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2563 (14)
หลักสูตรพื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วย Phyton ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2563หลักสูตรพื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วย Phyton ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2563 (14)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการประยุกต์ใช้ Microsoft Office สำหรับหน่วยงาน ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2563โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการประยุกต์ใช้ Microsoft Office สำหรับหน่วยงาน ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2563 (16)
หลักสูตรการออกแบบโมเดลและพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ 3D ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2563หลักสูตรการออกแบบโมเดลและพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ 3D ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2563 (17)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการออกแบบและสร้าง Infographic อย่างมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2563โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการออกแบบและสร้าง Infographic อย่างมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2563 (16)
หลักสูตรการออกแบบชิ้นงานและตัดด้วยเครื่อง CNC Laser ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2563หลักสูตรการออกแบบชิ้นงานและตัดด้วยเครื่อง CNC Laser ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2563 (15)
 หลักสูตรการแต่งภาพอย่างมืออาชีพด้วย Photoshop ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2563 หลักสูตรการแต่งภาพอย่างมืออาชีพด้วย Photoshop ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2563 (9)
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Advanced Excel 2019 เพื่อการใช้งานขั้นสูงอย่างมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 5-6 ธันวาคม 2563อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Advanced Excel 2019 เพื่อการใช้งานขั้นสูงอย่างมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 5-6 ธันวาคม 2563 (9)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้งาน Microsoft Office เบื้องต้น ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2563การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้งาน Microsoft Office เบื้องต้น ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2563 (9)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เปิดร้านค้าออนไลน์ง่ายๆ ด้วยตัวคุณเอง ระหว่างวันที่ 26-27 ธันวาคม 2563การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เปิดร้านค้าออนไลน์ง่ายๆ ด้วยตัวคุณเอง ระหว่างวันที่ 26-27 ธันวาคม 2563 (16)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดทำเว็บไซต์หน่วยงานด้วย Joomla3 ระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม 2564การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดทำเว็บไซต์หน่วยงานด้วย Joomla3 ระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม 2564 (7)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้ Google Classroom ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2564การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้ Google Classroom ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2564 (14)
หลักสูตรการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP และฐานข้อมูล MySQL วันที่  6 – 7 ก.พ. 2564หลักสูตรการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP และฐานข้อมูล MySQL วันที่ 6 – 7 ก.พ. 2564 (7)
หลักสูตรการออกแบบและสร้างงานกราฟิกด้วย Illustrator วันที่ 20 – 21 ก.พ. 2564หลักสูตรการออกแบบและสร้างงานกราฟิกด้วย Illustrator วันที่ 20 – 21 ก.พ. 2564 (9)
หลักสูตร เริ่มต้นใช้งาน MicroPython กับ ESP32 ด้วย uPyCraft IDE วันที่ 27 – 28 ก.พ. 2564หลักสูตร เริ่มต้นใช้งาน MicroPython กับ ESP32 ด้วย uPyCraft IDE วันที่ 27 – 28 ก.พ. 2564 (6)
การใช้งาน Microsoft Office เบื้องต้น วันที่ 13 – 14 มี.ค. 2564การใช้งาน Microsoft Office เบื้องต้น วันที่ 13 – 14 มี.ค. 2564 (6)
การสร้างหุ่นยนต์ 6 ขาบังคับมือ รุ่นที่ 1 วันที่ 20-21 มี.ค. 2564การสร้างหุ่นยนต์ 6 ขาบังคับมือ รุ่นที่ 1 วันที่ 20-21 มี.ค. 2564 (8)
หลักสูตรเทคนิคสร้างงานวีดีโอให้น่าสนใจด้วย VEGAS วันที่ 20 – 21 มี.ค. 2564หลักสูตรเทคนิคสร้างงานวีดีโอให้น่าสนใจด้วย VEGAS วันที่ 20 – 21 มี.ค. 2564 (8)
หลักสูตรการสร้างเว็บไซต์ขายสินค้าด้วย Joomla และ Joomshopping วันที่ 3 – 4 เม.ย. 2564หลักสูตรการสร้างเว็บไซต์ขายสินค้าด้วย Joomla และ Joomshopping วันที่ 3 – 4 เม.ย. 2564 (7)
อบรมการประยุกต์ใช้ ESP32 กับงานด้านระบบ IoT วันที่ 10 – 11 เม.ย. 2564อบรมการประยุกต์ใช้ ESP32 กับงานด้านระบบ IoT วันที่ 10 – 11 เม.ย. 2564 (8)
การแข่งขันโครงการแข่งขันภาระกิจคิด(ส์)สนุกอย่างสร้างสรรค์ 2021( KKICT MAKER CREATIVE CHALLENGE 2021) วันที่ 25 มีนาคม 2564การแข่งขันโครงการแข่งขันภาระกิจคิด(ส์)สนุกอย่างสร้างสรรค์ 2021( KKICT MAKER CREATIVE CHALLENGE 2021) วันที่ 25 มีนาคม 2564 (13)
หลักสูตร การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์สำหรับผู้เริ่มต้นด้วยภาษา C บน Arduino รุ่น 2 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564หลักสูตร การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์สำหรับผู้เริ่มต้นด้วยภาษา C บน Arduino รุ่น 2 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 (4)
การใช้งาน Microsoft Office การใช้งาน Microsoft Office  (12)
สร้างวีดีโอนำเสนอให้น่าสนใจด้วย VEGAS สร้างวีดีโอนำเสนอให้น่าสนใจด้วย VEGAS  (15)
หลักสูตร การใช้ Google Classroom ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์หลักสูตร การใช้ Google Classroom ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (5)
การใช้งานโปรแกรม OBS เพื่อสอนออนไลน์การใช้งานโปรแกรม OBS เพื่อสอนออนไลน์ (6)
หลักสูตรการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP และฐานข้อมูล MySQLหลักสูตรการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP และฐานข้อมูล MySQL (5)
การออกแบบและสร้างงานกราฟิกด้วย Illustratorการออกแบบและสร้างงานกราฟิกด้วย Illustrator (6)
ริ่มต้นใช้งาน MicroPython กับ ESP32 ด้วย uPyCraft IDEริ่มต้นใช้งาน MicroPython กับ ESP32 ด้วย uPyCraft IDE (5)
การออกแบบชุดตัวต่อประกอบ Puzzles Wood การออกแบบชุดตัวต่อประกอบ Puzzles Wood  (5)
การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์สำหรับผู้เริ่มต้นด้วยภาษา C บน Arduino รุ่น 2 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์สำหรับผู้เริ่มต้นด้วยภาษา C บน Arduino รุ่น 2 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 (3)
การใช้งาน Microsoft Office เบื้องต้น วันที่ 13-14 มีนาคม 2564 การใช้งาน Microsoft Office เบื้องต้น วันที่ 13-14 มีนาคม 2564  (5)
เทคนิคสร้างงานวีดีโอให้น่าสนใจด้วย VEGAS วันที่ 20-21 มีนาคม 2564 เทคนิคสร้างงานวีดีโอให้น่าสนใจด้วย VEGAS วันที่ 20-21 มีนาคม 2564  (5)
การสร้างหุ่นยนต์ 6 ขาบังคับมือ รุ่นที่ 1 วันที่ 20-21 มีนาคม 2564 การสร้างหุ่นยนต์ 6 ขาบังคับมือ รุ่นที่ 1 วันที่ 20-21 มีนาคม 2564  (5)
โครงการแข่งขันภาระกิจคิด(ส์)สนุกอย่างสร้างสรรค์ วันที่ 25 มีนาคม 2564โครงการแข่งขันภาระกิจคิด(ส์)สนุกอย่างสร้างสรรค์ วันที่ 25 มีนาคม 2564 (5)
การสร้างเว็บไซต์ขายสินค้าด้วย Joomla และ Joomshopping วันที่ 3-4 เมษายน 2564การสร้างเว็บไซต์ขายสินค้าด้วย Joomla และ Joomshopping วันที่ 3-4 เมษายน 2564 (5)
 การประยุกต์ใช้ ESP32 กับงานด้านระบบ IoT รวันที่ 10-11 เมษายน 2564 การประยุกต์ใช้ ESP32 กับงานด้านระบบ IoT รวันที่ 10-11 เมษายน 2564  (5)
การใช้งาน Microsoft Office วันที่ 12-13 มิถุนายน 2564 การใช้งาน Microsoft Office วันที่ 12-13 มิถุนายน 2564  (5)
สร้างวีดีโอนำเสนอให้น่าสนใจด้วย VEGAS วันที่ 19-20 มิถุนายน 2564 สร้างวีดีโอนำเสนอให้น่าสนใจด้วย VEGAS วันที่ 19-20 มิถุนายน 2564  (5)
การออกแบบชิ้นงานและประยุกต์ใช้เครื่อง CNC Laser วันที่ 26-27 มิถุนายน 2564 การออกแบบชิ้นงานและประยุกต์ใช้เครื่อง CNC Laser วันที่ 26-27 มิถุนายน 2564  (5)
การออกแบบและสร้างเว็บไซต์หน่วยงานด้วย Joomla3 วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2564 การออกแบบและสร้างเว็บไซต์หน่วยงานด้วย Joomla3 วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2564  (5)
การพัฒนาอุปกรณ์ IoT Smart Home ด้วยNodeMCU วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2564 การพัฒนาอุปกรณ์ IoT Smart Home ด้วยNodeMCU วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2564  (5)
การเขียนโปรแกรมด้วย Google Apps Script วันที่ 7-8 สิงหาคม 2564 การเขียนโปรแกรมด้วย Google Apps Script วันที่ 7-8 สิงหาคม 2564  (5)
เทคนิคกาตัดต่อภาพอย่างมืออาชีพด้วย photoshop วันที่ 28-29 สิงหาคม 2564 เทคนิคกาตัดต่อภาพอย่างมืออาชีพด้วย photoshop วันที่ 28-29 สิงหาคม 2564  (5)
หลักสูตร การพัฒนาอุปกรณ์ Smart Device และการประยุกต์ใช้งานหลักสูตร การพัฒนาอุปกรณ์ Smart Device และการประยุกต์ใช้งาน (2)
 
Powered by Phoca Gallery
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เทศบาลนครขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

สงวนสิทธิ์โดย ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น