หน้าแรก Couse 2567 การประยุกต์ใช้ AI ChatGPT ในองค์กร

การประยุกต์ใช้ AI ChatGPT ในองค์กร


- ChatGPT เป็นแชทบอท AI ที่ใช้เทคโนโลยีประมวลผลภาษาธรรมชาติ หรือ Natural language processing (NLP) เพื่อสร้างบทสนทนา หรือการพูดคุยได้เหมือนกับมนุษย์ โมเดลภาษาของ ChatGPT นั้นสามารถตอบคำถาม และเขียนเนื้อหาที่เป็นลายลักษณ์อักษรต่างๆ รวมถึงบทความ โพสต์บนโซเชียลมีเดีย เรียงความ โค้ดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอีเมล
- ChatGPT เป็นรูปแบบของ Generative AI หรือเครื่องมือที่ให้ผู้ใช้งานสามารถพิมพ์ถามได้แบบทันที และ AI จะสามารถตอบคำถามผู้ใช้งานได้เหมือนกับพูดคุยกับคนด้วยกันผ่านรูปแบบต่างๆ ทั้งรูปภาพ ข้อความ หรือวิดีโอ
- ChatGPT นั้นเหมือนกับแชทที่ตอบคำถามลูกค้าได้แบบอัตโนมัติที่มีใช้ในการให้บริการลูกค้าผ่านเว็บไซต์ของธุรกิจ เมื่อมีลูกค้าถามคำถาม หรือต้องการคำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ChatGPT จะเป็นคนตอบกลับลูกค้าได้แบบอัตโนมัติ โดยที่ตัวย่อ GPT นั้นมาจากคำว่า Generative Pre-trained Transformer ซึ่งเป็นการอธิบายถึงขั้นตอนว่า ChatGPT ประมวลผลคำขอ หรือคำถามที่เข้ามา และสร้างเป็นคำตอบกลับไปอย่างไรนั่นเอง ChatGPT ได้รับการเทรนในรูปแบบของ Reinforcement learning ซึ่งเป็นแนวทางการเรียนรู้ของ AI ที่มีลักษณะเหมือนการเรียนรู้ของมนุษย์ ผ่านการลองผิดลองถูกโดยมีมนุษย์เป็นคนให้ฟีคแบค และโมเดล Reward ที่จะทำการจัดอันดับการตอบคำถามที่ดีที่สุด ฟีดแบคเหล่านี้จะช่วยทำให้ ChatGPT ทำงาน และตอบคำถามต่างๆ ในอนาคตได้ดียิ่งขึ้นด้วยเทคโนโลยี Machine learning


การประยุกต์ใช้ AI ChatGPT ในองค์กร

- รู้จัก ChatGPT เบื้องต้น

- การสมัครใช้งาน ChatGPT

-การใช้งาน ChatGPT พื้นฐาน

- การใช้ ChatGPT แทน Search Engine

- ใช้ ChatGPT ในการแปลภาษา

- ใช้ ChatGPT สรุปหนังสือหรือเอกสาร

- ใช้ ChatGPT เปลี่ยนสไตล์การเขียน

- ใช้ ChatGPT ในการหาไอเดียใหม่ๆ

- ใช้ ChatGPT วางแผนเที่ยว

- ใช้ ChatGPT ทำ Script Video- ChatGPT


วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 16-17 ธันวาคม 2566 (2 วัน/ 12 ชั่วโมง/ เวลา 09.00 - 16.30 น.)


ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น
ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น


- วิทยากรประจำศูนย์ฯ


- นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์
- ผู้ประกอบการ บริษัท องค์กร หน่วยงานต่างๆ
- บุคคลทั่วไป
ที่สนใจในการสร้างงานเอกสาร


- สามารถใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตได้ในเกณฑ์ดี 

 

- ผู้เข้าอบรมต้องมีบัญชีอีเมล์ที่พร้อมใช้งานก่อนการอบรมทุกคน (แนะนำ Gmail)
- ศูนย์ฯ มีคอมพิวเตอร์ให้ใช้อบรม หรือผู้เข้าอบรมสามารถนำโน๊ตบุ้คส่วนตัวมาใช้ในการอบรมได้


- ยกระดับการมีส่วนร่วมกับลูกค้า (Customer engagement)
- ระบบการทำงานแบบอัตโนมัติสำหรับหน้าที่งานที่ต้องทำซ้ำๆ ไปมา
- สร้างคอนเทนต์ที่มีคุณภาพสูง
- เข้าถึงได้จากทั่วโลก
- ตอบโจทย์การทำการตลาดแบบรายบุคคล

-
ผู้ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานได้
- เข้าอบรมครบ 80% และทำแบบทดสอบก่อน-หลังเรียนผ่าน จะได้รับประกาศนียบัตรฯ จากศูนย์ฯ
- ผู้เรียนสามารถเข้าอบรมเพื่อทบทวนซ้ำได้ ฟรี


รับสมัครออนไลน์และตรวจสอบรายชื่อที่ www.kkict.net  หรือ
สมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น
ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายฝึกอบรม
โทรศัพท์ : 084-5830208
เว็บไซต์ : www.kkict.net
เฟสบุ๊ค : www.facebook.com/kkict


 


 

สมัครด่วน! รับจำนวนจำกัด

 

(รายชื่อจะแสดงหลังสมัครไม่เกิน 5 นาที)
 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เทศบาลนครขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

สงวนสิทธิ์โดย ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น