หน้าแรก Couse 2567 การสร้างแอพพลิเคชั่นมือถือด้วย Google AppSheet

google apps

การสร้างแอพพลิเคชั่นมือถือด้วย Google AppSheet


AppSheet คือ เครื่องมือสร้างแอปพลิเคชันแบบเร็วที่สุดโดยที่คุณไม่ต้องมีทักษะการเขียนโค้ดแต่อย่างใด เพราะ AppSheet นั้นคือ No-Code Platform แบบ 100% สำหรับใช้ในองค์กรโดยแทบไม่ต้องเขียนโค้ด ซึ่งมีฟังก์ชั่นการทำงานได้เทียบเท่าซอฟแวร์สำนักงานจำพวก Enterprise Resource Planning (ERP) ตั้งแต่การทำเอกสาร การทำบัญชี การทำระบบจองห้องประชุม การเก็บข้อมูลความพึงพอใจพนักงาน การตรวจวัดสต็อกสินค้า การติดตามยอดขายของฝ่ายแผนกการตลาด โดยสามารถเปิดใช้งานผ่าน Web Browser ได้ทั้งในสมาร์ทโฟน และคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
ความพิเศษของ AppSheet อีกอย่างนึงคือ การที่ผู้ใช้สามารถสร้างฐานข้อมูลโดยใช้ Spread Sheet (เช่น Google Sheet หรือ Airtable) ได้ ซึ่งแตกต่างจากการพัฒนาแอปพลิเคชั่นแบบเดิม ที่ต้องสร้างฐานข้อมูลเฉพาะ


- รู้จัก Google AppSheet 
- คุณสมบัติ ความสามารถและประโยชน์ของ AppSheet
- รายการและเครื่องมือของ AppSheet INFO, Data, UX, Behavior, Security, Intelligent, User และ Manage
- ประเภทของข้อมูลชนิดต่างๆ ใน AppSheet
- การสร้าง Application ด้วย AppSheet
- เริ่มปฏิบัติการสร้างแอปพลิเคชั่นด้วย AppSheet
- นำเสนอแอพลิเคชั่นและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง


- Google AppSheet


วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 18-19 พฤศจิกายน 2566 (2 วัน/ 12 ชั่วโมง/ เวลา 09.00 - 16.30 น.)


ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น
ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น


- วิทยากรประจำศูนย์ฯ


- นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์
- ผู้ประกอบการ บริษัท องค์กร หน่วยงานต่างๆ
- บุคคลทั่วไป
ที่สนใจในการสร้างงานเอกสาร


- สามารถใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตได้ในเกณฑ์ดี 

 

- ผู้เข้าอบรมต้องมีบัญชีอีเมล์ที่พร้อมใช้งานก่อนการอบรมทุกคน (แนะนำ Gmail)
- ศูนย์ฯ มีคอมพิวเตอร์ให้ใช้อบรม หรือผู้เข้าอบรมสามารถนำโน๊ตบุ้คส่วนตัวมาใช้ในการอบรมได้


- ผู้ผ่านการอบรมสามารถใช้งานและรู้เทคนิคต่างๆ ในการใช้งานต่างๆ บนบริการของ AppSheet ได้
-
ผู้ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานได้
- เข้าอบรมครบ 80% และทำแบบทดสอบก่อน-หลังเรียนผ่าน จะได้รับประกาศนียบัตรฯ จากศูนย์ฯ
- ผู้เรียนสามารถเข้าอบรมเพื่อทบทวนซ้ำได้ ฟรี


รับสมัครออนไลน์และตรวจสอบรายชื่อที่ www.kkict.net  หรือ
สมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น
ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายฝึกอบรม
โทรศัพท์ : 084-5830208
เว็บไซต์ : www.kkict.net
เฟสบุ๊ค : www.facebook.com/kkict


 


 

สมัครด่วน! รับจำนวนจำกัด

 

(รายชื่อจะแสดงหลังสมัครไม่เกิน 5 นาที)
 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เทศบาลนครขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

สงวนสิทธิ์โดย ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น