หน้าแรก Couse 2567 การตัดและแกะสลักชิ้นงานด้วยเครื่อง CNC Laser (Puzzle Wood)

การตัดและแกะสลักชิ้นงานด้วยเครื่อง CNC Laser (Puzzle Wood)


- เครื่องตัดเลเซอร์ คืออะไร? และมีหลักการทำงานอย่างไร? เป็นคำถามที่หลายคนต่างก็กำลังสงสัยและอยากรู้กันเป็นอย่างมาก เพราะฉะนั้นเราจึงได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องตัดเลเซอร์มาแนะนำใหเรู้จักเบื้องต้น ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของเครื่องตัดเลเซอร์ คุณสมบัติหรือหลักการในการใช้งานเป็นต้น
- เครื่องตัดเลเซอร์ คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดวัสดุที่มีคุณภาพสูงมากซึ่งมักจะมีความรวดเร็วในการตัด โดยเฉพาะวัสดุที่มีรูปร่างซับซ้อน การใช้เลเซอร์ในการตัดจะได้ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจและแม่นยำ โดยระบบการตัดด้วยเลเซอร์นี้จะใช้ความร้อนผ่านไปบนวัตถุ ทำให้วัตถุบริเวณที่โดนความร้อนจากลำแสงละลายอย่างรวดเร็วและถูกตัดออกมาเป็นชิ้นอย่างละเมียดสวยงาม อีกทั้งเครื่องตัดเลเซอร์ดังกล่าวถูกติดตั้งกับระบบ CNC ที่ควบคุมการตัดด้วยคอมพิวเตอร์ หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้อบรมสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบชิ้นงานในรูปแบบต่างๆ เพื่อนำมาตัดหรือแกะสลักได้ตามความต้องการ


- รู้จักกับชนิดหรือประเภทของเทคโนโลยี CNC และชนิดของวัสดุที่ใช้
- หลักการและแนวคิดการออกแบบชิ้นงานจากคอมพิวเตอร์

- แนะนำเครื่อง CNC Laser การใช้งานโปรแกรม CorelLASER
-
การนำภาพต่างๆ มาแกะสลักหรือตัดด้วยเครื่อง CNC Laser
- การตั้งค่าโปรแกรมและเครื่อง CNC Laser และเทคนิคที่จำเป็นต่างๆ
- การแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากการใช้งานเครื่อง CNC Laser

 


- CorelDRAW X6
- CorelLASER 2013.02


วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 14-15 ตุลาคม 2566  (2 วัน/ 12 ชั่วโมง/ เวลา 09.00 - 16.30 น.)


ห้องฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น
ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น


วิทยากรประจำศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น


นักเรียน–นักศึกษา, บุคลากรของหน่วยงานต่างๆ และกลุ่มผู้สนใจทั่วไป


สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ในเกณฑ์ดี

 

- ผู้เข้าอบรมสามารถนำโน๊ตบุ้คส่วนตัวมาใช้ในการอบรมได้
- แมสป้องกันควันและกลิ่นใหม้ระหว่างการตัดชิ้นงาน


- ผู้จบหลักสูตรสามารถใช้โปรแกรม CorelDRAW X6 ในการสร้างชิ้นงานเบื้องต้นได้
-
ผู้เข้าอบรมสามารถใช้งานเครื่อง CNC Laser เบื้องต้นได้
- ผู้เข้าอบรมครบเวลา 80% และทำแบบทดสอบผ่าน จะได้รับประกาศนียบัตรฯ จากศูนย์ฯ
- ผู้เรียนสามารถเข้าอบรมเพื่อทบทวนซ้ำได้ ฟรี


รับสมัครออนไลน์และตรวจสอบรายชื่อที่ www.kkict.net  หรือ
สมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น
ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายฝึกอบรม
โทรศัพท์ : 084-5830208
เว็บไซต์ : www.kkict.net
เฟสบุ๊ค : www.facebook.com/kkict

 

 

 


สมัครด่วน! รับจำนวนจำกัด

 

(รายชื่อจะแสดงหลังสมัครประมาณ 5 นาที)การออกแบบชิ้นงานและตัดด้วยเครื่อง CNC Laser


 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เทศบาลนครขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

สงวนสิทธิ์โดย ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น