หน้าแรก Couse 2566 การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติด้วยภาษา Python

การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติด้วยภาษา Python


-


- รู้จักส่วนประกอบของหุ่นยนต์
- รู้จัก Micro Python และบอร์ด Raspber pi Pico
- การติดตั้ง Thonny IDE และทดลองเขียนโปรแกรม ด้วยคำสั่งภาษา Python
- การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์
- การเรียกใช้งาน ปุ่มกด
- การเรียกใช้งาน BUZZER
- การเรียกใช้งาน เซนเซอร์อ่านค่า พื้นขาวดำ
- การเรียกใช้งาน
DC มอเตอร์
- การเรียกใช้งาน SERVO
- การใช้งานฟังก์ชันควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์เดินตามเส้น
- การควบคุมหุ่นยนต์ปฏิบัติตามภาระกิจที่มอบหมาย- Thonny IDE


วันพฤหัสบดี-ศุกร์ที่ 20-21 เมษายน 2566  (2 วัน/ 12 ชั่วโมง/ เวลา 09.00 - 16.30 น.)


ห้องฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น
ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น


วิทยากรประจำศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น


นักเรียน–นักศึกษา, บุคลากรของหน่วยงานต่างๆ และกลุ่มผู้สนใจทั่วไป


สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ในเกณฑ์ดี

 

-


- ผู้จบหลักสูตรสามารถใช้โปรแกรมภาษา Python เบื้องต้นได้
- ผู้จบหลักสูตรสามารถเข้าใจการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เบื้องต้นได้
-
ผู้จบหลักสูตรมีความเข้าใจในกระบวนการทำงานของหุ่นยนต์
- ผู้เข้าอบรมครบเวลา 80% และทำแบบทดสอบผ่าน จะได้รับประกาศนียบัตรฯ จากศูนย์ฯ
- ผู้เรียนสามารถเข้าอบรมเพื่อทบทวนซ้ำได้ ฟรี


รับสมัครออนไลน์และตรวจสอบรายชื่อที่ www.kkict.net  หรือ
สมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น
ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายฝึกอบรม
โทรศัพท์ : 084-5830208
เว็บไซต์ : www.kkict.net
เฟสบุ๊ค : www.facebook.com/kkict

 

 

 


ปิดรับสมัคร

 

(รายชื่อจะแสดงหลังสมัครประมาณ 5 นาที)การออกแบบชิ้นงานและตัดด้วยเครื่อง CNC Laser


 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เทศบาลนครขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

สงวนสิทธิ์โดย ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น