หน้าแรก Couse 2566 การสร้างหุ่นยนต์ 6 ขาบังคับมือ รุ่นที่ 1

robot 6leg_2023

การสร้างหุ่นยนต์ 6 ขาบังคับมือ รุ่นที่ 1


หลักสูตรนี้จะได้เรียนรู้กลไกในการเลื่อนหรือหมุนไปในทิศทางต่าง ๆ  อุปกรณ์พื้นฐานที่ใช้ในการเคลื่อนที่ ได้แก่ เฟือง (Gears) มีมอเตอร์เป็นตัวหมุนกลไก  โดยใช้ไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่เป็นแหล่งจ่ายพลังงาน การควบคุมให้หุ่นยนต์ทําหรือเคลื่อนไหว ตามที่ต้องการผ่านเครื่องมือควบคุมที่สร้างขึ้น อาจนําสวิตช์ หรือจอยสติ๊ก (Joystick) มาสร้างเป็น ตัวควบคุม


 


เรียนรู้โครงสร้างหุ่นยนต์ 6 ขา การออบแบบ  การประกอบ การเลือกน๊อตและสกรู ในการใช้กับตัวหุ่นยนต์ การต่อมอร์เตอร์ DC 6V สำหรับใช้ในการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์  และการฝึกบัดกรีสายไฟ
วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 10-11 เมษายน 2566  (2 วัน/ 12 ชั่วโมง/ เวลา 09.00 - 16.30 น.)


ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น
ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น


นักเรียน–นักศึกษา, และผู้สนใจทั่วไป - ผู้จบหลักสูตรรู้ลักษณะหุ่นยนต์ รายละเอียดและสามารถประกอบหุ่นยนต์ 6 ขาได้
- ผู้จบหลักสูตรจะได้รับแจกโครงหุ่นยนต์ 6 ขาและสามารถนำกลับด้วยได้ (ยกเว้นมอเตอร์)

- ผู้เข้าอบรมครบเวลา 80% และทำแบบทดสอบผ่าน จะได้รับเกียรติบัตร จากศูนย์ฯ

รับสมัครออนไลน์และตรวจสอบรายชื่อที่ www.kkict.net  หรือ สมัครด้วยตนเองที่
ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น
ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายฝึกอบรม
โทรศัพท์ : 084-5830208
เว็บไซต์ : www.kkict.net
เฟสบุ๊ค : www.facebook.com/kkict


 

 


 

สมัครเต็มจำนวนแล้ว

 

(รายชื่อจะแสดงหลังสมัครประมาณ 5 นาที)

 
 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เทศบาลนครขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

สงวนสิทธิ์โดย ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น