หน้าแรก บทความเทคโนโลยี วิธีตั้งเวลาล้างถัง Recycle bin บน Windows10 โดยอัตโนมัติ
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

article 1

 

วิธีตั้งเวลาล้างถัง Recycle bin อัตโนมัติบน Windows 10 โดยใช้ Storage Sense เพื่อลบถังขยะออกจากถังรีไซเคิลอัตโนมัติ ตามระยะเวลาที่เราตั้งไว้ ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยให้คุณเพิ่มพื้นที่จัดเก็บเพิ่มเติมสำหรับแอพและเกมรวมถึงไฟล์ข้อมูลเท่านั้น ยังช่วยให้พีซีของคุณไม่มีไฟล์รกเกะกะอีกด้วย ลองมาดูกันว่าการสั่งล้างถัง Recycle bin แบบตั้งเวลานั้นทำอย่างไร

แหล่งข้อมูล :https://www.it24hrs.com/2021/automatically-empty-recycle-bin-windows-10/

วิธีตั้งเวลาล้างถัง Recycle bin อัตโนมัติบน Windows 10 โดยใช้ Storage Sense เพื่อลบถังขยะออกจากถังรีไซเคิลอัตโนมัติ ตามระยะเวลาที่เราตั้งไว้ ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยให้คุณเพิ่มพื้นที่จัดเก็บเพิ่มเติมสำหรับแอพและเกมรวมถึงไฟล์ข้อมูลเท่านั้น ยังช่วยให้พีซีของคุณไม่มีไฟล์รกเกะกะอีกด้วย ลองมาดูกันว่าการสั่งล้างถัง Recycle bin แบบตั้งเวลานั้นทำอย่างไร


 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เทศบาลนครขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

สงวนสิทธิ์โดย ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น