หน้าแรก Workshop PS
User Rating: / 25
แย่ดีที่สุด 

 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารนำเสนอ

 

 

 

Workshop 1

basic-shapes

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


Workshop 2

ex1-1 alt ex1 2


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Workshop 3


alt ex3 02

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Workshop 4


exam13 ex3-10 ex3-4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Workshop 5


man2 man1 alt

woman1 woman2

tree sunset

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Workshop 6

alt alt alt

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Workshop 7

alt alt alt

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Workshop 8


ex7-1 ex7-2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Filter ใน Photoshop


 

 

 

คีย์ลัดที่ใช้เป็นประจำ


 

 


 

  
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เทศบาลนครขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

สงวนสิทธิ์โดย ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น