หน้าแรก ติดต่อเรา
ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น
ที่อยู่:
ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1
ถนนกลางเมือง
ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ : 40000

เบอร์มือถือ: มือถือ : 084-5830208
http://www.kkict.net | www.facebook.com/kkict

 


กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เทศบาลนครขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

สงวนสิทธิ์โดย ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น